martes, 29 de marzo de 2011

Activitat 9: L'OBSERVACIÓ TÒNICO-POSTURAL

Activitat 9: L'OBSERVACIÓ TÒNICO-POSTURAL

imatge: Nº 1
 
En la primera imatge podem observar una nena africana en que està ajudant a recollir aigua, en un  entorn pobre, el qual es troba sense sabates ( descalçada) i amb una vestimenta  precària.
Es veu recollint aigua tot sola, es  manté perfectament de peu, sense recolzament segurament, es capaç d'agafar el recipient amb una sola mà  per tant, es troba en  equilibri estàtic.

En quant al to muscular, podem dir segons l'imatge,  que el seu cos està en tensió ja que    podriem dir que te la pinça fina completament assumida i que tambe te l'independencia de les dues mans el recipient que aguantar.
En quan a la lateralitat podim dir que el seu costat predominant es el dret ja que es amb el que realitza l'acció.
A nivell motor, jo crec que ja diu caminar, còrrer perfectament sense cap recolzament.
Per això crec que, té entre 2 anys i mig i 3 anys.


En la imatge podem observem un nen que esta jugant en un lloc tranquil, amb joguines manufacturades i adequades per a la seva edat, i  infants petits. Es viu que esta jugant relaxat i i ben vestit.
Esta jugant amb un joc de caucasic  i esta en una posició de flexió.
A nivell motor veiem que és capaç de recollir objectes del terra desde la posició de cames totalment, també podem deduir que aquest infant ja es autonom caminant, per això podem dir que té la prensió fina assolida veiem que la torre té diverses peces.
El quan al seu equilibri podem dir que el estàtic el té assolit, ja que és manté perfectament acotxat sense que és caigui i sense agafar-se en cap suport.

A nivell de lateralitat no podem observar quin costat (dretà o esquerrà) es mes predominant encara perque crec que l'infant encara es massa petit.
Per això deria que té entre 17 i 19 mesos.


imatge: Nº 3
 
A la imatge podem veure a un infant que esta sentat i explorant i observant un debuix.
Veiem que és capaç de mantenir-se assegut sense recolzament, ni tant sols aguantar-se amb les mans en cap puesto. també com podem viure que assenyala amb el dit els imatges que li criden l'atenció.
Pel que fa a la prensió, no podem observar res, perquè fa acció més i no agafar cap objecte peró si que pot assenyalar-lo. Crec que deu utilitzar la pinça per agafar objectes.
pel que fa a la tonicitat crec que està evolucionant cap a adquirir el seu  tó muscular. A nivell lumbar aquest es el primer pas a assumir per al seu desenvolupament,  ja és podria mantenir amb la possició aseguda amb que és.

El nen  va vestit un pijama de color groc. A lateralitat encara es massa petit i utilitza segurament les dos mans per igual.
Per tots aquests motius jo deria que és un infant que té entre 9 i 12 mesos.

imatge: Nº 2

domingo, 20 de marzo de 2011

ACTIVITAT-2- UF2- L'OVSERVACIÓ 12 gener 2011


ACTIVITAT -2- UF2- L'OVSERVACIÓ  12 gener 2011

FOTO Nº 1

L'infant que apareix està panxa enlaire, esta dintre del periode dels 4 als 7 mesos ja que ell mateix per si sol s'agafa els peuets amb les mans, segons la foto penso que està damunt d'un llit.
Les mans son l'eix central en aquesta edat
Al nen se'l veu content i la seva mirada es estable, es veu que es sent comode.
D'acord amb la prensió podem observar que esta en el periode de que pot agafar objectes i sostenir-los amb les mans,i desplaçar totalment als objectes.


FOTO Nº2
 
Podem observar que l'infant d'aquesta imatge diu tendre entre els 9 als 11 mesos. Com s'observa   a la fotografia es capaç de  desplaçar sol gatejant, així que, podem confirmar que ja coordina les seves  cames i braços per pugues desplaçar.
Pel que fa a la prensió es tracta de la pinça fina o superior, pot fer pinça per agafar algun objecte.
És pot fer mes coses i ja es pot desplaçar individualment sense cap ajuda.FOTO Nº3

En aquesta imatge podem  observar  que la nena es tapa 1 ull amb la ma semble que té vergonya. Doncs,  aquesta nena tendria entre els 3 als 4 anys.
Per l'altra part podem observar els canvis dels gestos en l'evolució, és a dir està amb un plat damont la taula, menja sola, una pizza. 
Pel que fa a la prensió segons aquesta edat ja es capaç d' agafar objectes, talla, meja sol, renta,a etc...FOTO Nº4

Podem observar 2 infants asseguts al terra menjant tots 2, i mirant-se. segons el que ens viem en l'imatge dels dos infants que viuen al tercer mon i estan compartint el menjar.
Els infants tenen una edat d'entre els 2 i 3 anys.
Es viu que tenen molta gana, les seves cares estan brotes amb el menjar i segurament seria farina, o arros  mes.
Pel que la prensió menjen sols i es porten la dieta a la boca i el seu desenvolupament motor es que ja poden sentarse, i caminar  solets.
Són autónoms.
martes, 15 de marzo de 2011

ACTIVITAT 5: ACTIVUTATS PER A L'INFANT DEL VÍDEO. "ROGER"

ACTIVUTATS PER A L'INFANT DEL VÍDEO. "ROGER"

1. L'ACTIVITAT QUE PROPOSO A LA LLAR AL "ROGER" SERÍA EL SEGÜENT:

AMB LA XOCOLATA:
 • A l'edat del (Roger de 19 mesos) jo li faria experimentar amb la xocolata sobre cartulina blanca damunt la taula en un potet petit hi tirem la xocolata desfeta i utilitzem una eina que li agrada molt, que és el pinzell i... a pintar que de ben segur sortirà una obra d'art molt i molt dolça i llavors la decorem amb plomes de colorins.
 • El Roger  ho fa igual que amb la farina... al terra de la classe,sobre paper d'embalar blanc i tots amb "body" ...tirem la xocolata desfeta i..... a disfrutar i provar!!! (recomano un body vell Tere!).
2. L'ACTIVITAT QUE FARIA A L'ESCOLA BRESSOL AL "ROGER"  ÉS EL SEGÜENT:

AMB LA FARINA :
 
 • Com a educador preparo el material i el presento al nen "Roger" tot deixant que experimenti.
 • Poso al seu abast, pots, culleres, embuts, safates, gerres, coladors, gots... per si el vol fer servir.
 • Quan ja fa una estoneta que experimente fomantem l'expresió verbal de les descobertes pròpies.
 • Anem jugant amb tot el que vagi sorgint recollint les descobertes, etc..
 • L'objectiu principal és crear una sessió activa, experimental, vivencial, basada en la manipulació lliure.
 • Pel que fa als més petitons de l'escola en aquest cas seria el de Roger. El/ o li dono l'opció de quelcom més divertit.... col.loco la farina al terra de la classe i li deixo  amb el "body", llavors escampo la farina i.... a jugar i experimentar amb tot el seu cos!!

domingo, 13 de marzo de 2011

ACTIVITAT 5. ESPACIALITAT I TEMPS

RESUM: ACTIVITAT 5. ESPAI I TEMPS

LA  ESPACIALITAT La Espaciaitat, és la capacitat d'orintar-se en l'espai (dalt, baix, Darrere, etc.)
l'espai i temps formen un conjunt indissociable, ja que totes les accions es despleguen en un temps i en un espai determinat.
Resumint el que s'ha comentat, la noció de Espacialitat apareixerà relacionada amb:
-L'Esquema Corporal.
-La Lateralitat.
-La Temporalitat.
L'espai
pròpiament dit, el podem definir com el mitjà on el nen es mou i es relaciona, ia través dels seus sentits assaja un conjunt d'experiències personals que l'ajuden a prendre consciència del seu cos i de la seva orientació. (Segons Comellas & Perpinyà).
La Espacailidad, és el Coneixement o presa de consciència del medi i els seus voltants, és a dir, la presa de consciència del subjecte, de la seva situació i de les seves possibles situacions en l'espai que l'envolta.

TIPUS DE ESPACIALS

Podem dividir la espacialdad o organització espacial en dos tipus:

- Orientació Espacial.
- Estructuraci Espacial.

1.Orientació Espacial

L'Orientació Espacial, és la "aptitud o capacitat per a mantenir constant la localització del propi cos en funció dels objectius, així com per posicionar aquests en funció de la nostra pròpia posició" s'ha de destacar la idea Espai Perceptiu, basada en la vivència motriu i percebtiva immediata que el nen té l'espai que l'envolta. Entre aquestes relacions, podem citar les següents:

- Relacions d'Orientació: dreta-esquerra, dalt-baix, davant-darrere.
- Relacions de situació: dins-fora, sobre-sota, interior-exterior, etc ..
- Relacions de Superfície: espais lliures, espais plens, etc ..
- Relacions de Tamany: gran-petit, alt-baix, ample-estret, etc ..
- Relacions de Direcció: cap a l'esquerra, cap a la dreta, des d'aquí fins ... etc.
- Relacions de Distància: lluny-prop, agrupació-dispresión, juntament-separat, etc.
- Relacions d'ordre o Successió Espacial: ordenar objectes en funció de diverses qualitats, etc.

2. Estructuració Espacial
La Estructuració Espacial, la podem definir com la "capacitat per orientar o situar objectes i subjectes" l'Estructuració Espacial es relaciona amb l'Espai Representatiu o figuratiu, que analitza les dades perceptius immediats (basat en l'espai perceptiu) i s'elaboren relacions espacials a través de punts, a una edat superior (a partir dels 7 anys) aquestes relacions espacials de major complexitat, són les denominades Relacions Projectives i Relacions euclidianes o mèriques.
Les Relacionesn Projectives, són Relacions topològiques, on es descobreixen les dues dimensions de l'espai, llarg i ample. i les Projectives responen els objectius o els elements d'un mateix objecte amb relació als altres, mentre les Mètriques donen la capacitat de coordinar els objectes entre si, en relació amb un sistema referències de tres eixos de coordenades on el nen aprèn.

EL TEMPS

El temps permet a l’esser humà coordinar la seva activitat, organitzar la vida qoutidiana, i comunicar amb el món el el que viu. La percepció intel.lectual del temps té el seu origen en la vivència corporal del temps que l’infant realitza des que neix. El temps és la durada i successió de les coses, fets....Per l’estructuració temporal és necessària l’organització d’aquests tres aspectes. El qualitatiu, un ordre en el temps i el quantitatiu.

L’estructuració temporal és l’organització que ens permet com a éssers humans de inscriure’ns els nostres actes, en la nostra vida, la nostra història en un moviment continu segons les característiques següents:

Les característiques del temps.

1.l’ordre i la succeció.

És la memorització de les accions i dels esdeveniments successius que dóna una percepció ordenada, anomenda cronologia.

2.La durada.

 És el temps que passa entre el principi i el final d’una acció activitat, d’un esdeveniment.

3. l’interval.
És la durada limitada entre dos activitats, entre dos punts definits.

4. La irreversibilitat.

Ens col.loca en la continuïtat indefinida en la qual s’inscriuen la vida i la mort.

5. La velocitat.

Él temps que dura el recorregut d’un espai, per realitzar una acció.

6. La periodicitat

Apareix amb tots els esdeveniments, siguim còsmics o culturals, es repeteixen regularment i creen senyals, marques, en el curs d’aquest moviment infinit.

7. El ritme

Tots els ritmes que bressolen l’infant, fins i tot abans del naixement tantels seus propis ritmes, com els que pertanyen a la mare, o els del batec cardíac o els de la vetlla i el repòsconstitueixen les primeres integracions sensorials del temps.


EVOLUCIÓ DE L’ESTRUCTURACIÓ DEL TEMPS

No és innata, és el resultat d’una construcció que s’elabora durant la infància, primer al nivell de la vivència  corporal amb els ritmes de vida, i fins a més tard que la percepció del temps transforma en itel.lectaul.

Es poden distingir tres classes de temps

1. El temps biològic.
 Són els ritmes naturals, el dia, la nit, l'hivern, el flux i el reflux de les marees, etc....

2. El temps subjectiu.
La percepció imaginària que té cada persona del temps, que ha anat creant amb unes relacions específiques. Per exemple, un nadó que té gana i espera el seu biberó, alguns segons poden representar una eternitat
 
3. El Temps objectiu.
El sistema de referència temporal que té cada civilització i cultura, i que pot regular les vides quotidianes, situar els esdeveniments passats o programar els futurs. Per exemple, els esdeveniments històrics, fenòmens astronòmics...

L'estructuració del temps és realitza en tres nivells:
 1. La Fase sensoriomotora ( 0-2 anys)
 2. Per al nadó, l'existència del temps està assimilada als ritmes interns del cos, al percebut per la mare i de les sensacions de benestar i malestar
 3. La Fase representativa (2-7 anys)
 • És realitza el pas entre el temps viscut i el temps representat, i del temps subjectiu al objectiu. A partir dels tres anys començà a situar-se en el temps objectiu, comença a organitzar les seves accions i, més endavant aprendrà a planificar-se el treball i gestionar el temps.

CONCLUSIÓ FINAL: ACTIVITAT 8: L'OBSERVACIÓ TÓNICO-POSTURAL

CONCLUSIÓ INICIAL FINAL: ACTIVITAT 8: L'OBSERVACIÓ TÓNICO-POSTURAL

Desprès d'observar las imatges, he lliget totes les descripcions que considera cada persona del meu grup, he pogut arribar a una conclusió, que tots ens consedim en el to muscular , lateralitat, l'equilibri, edats, i etc. No consedo només en una edat.
Per tant em quedo amb la meva descripció que realizat perquè hi ha consens en mi grup.
Moltes gràcies.      

domingo, 6 de marzo de 2011

ACTIVITAT 8: L'OBSERVACIÓ TÓNICO-POSTURAL (INDIVIDUAL)

ACTIVITAT 8: L'OBSERVACIÓ TÓNICO-POSTURAL ( INDIVIDUAL)
IMATGE:
En aquesta imatge podem observar a l'infant en una posició asseguda. Esta assegut sense recolzar-se en cap lloc. Se li veu content, i a l’hora de posar-lo sentat no es cau cap als costats, ja té equilibri, que el definiríem dinàmic. Això ens pot indicar que ja té adquirit l’equilibri alhora de estar assegut. Crec que encara no camina però si es recolzés amb l’ajuda de qualsevol cosa s’aguantaria tot sol.
 Pel que fa a la lateralitat encara no està definida, ja que fins als 7 anys no es sap, però encara i així podem dir que potser la mà que fa anar és la dreta. Crec que ja pot fer la pinça superior i la inferior.  Aquest nen  està tocant amb un dit de la seva mà, el teclat de l’ordenador, però no podem dir que no ho fa correctament. També través d’aquesta foto podem destacar la visió del nen directament al portàtil, això vol dir que té molt desenvolupat  oculo-manual,  i el seu to muscular es bo. Domina la hipertonia.   jo crec que aquest infant té entre 9- 11 mesos.

IMATGE: 2

En aquesta imatge podem observar:  una nena que està recollint una flor, la nena no està asseguda del tot, és a dir, està  ajupida. Com podem veure la prensió  està completament assolida ja que agafa amb els dos dits la flor. Parlant sobre l'equilibri, podríem dir que aquesta nena el té estàtic i dinàmic, ja que en aqueta edat l'infant fa els primers passos sense ajuda. La lateralitat d'aquesta nena encara no està definida. En quant a l’equilibri, veiem que la nena manté el seu equilibri i la seva postura en posició que està, sense caure. Segons la  imatge podem dir que,  la nena està agafant la flor amb la mà esquerra, es a dir que a la nena li predomina el costat esquerre i té un to muscular adequat.
Així que, jo diria que aquesta nena té entre 12 i 15 mesos.


IMATGE: 3

                                       
En la tercera imatge: podem observar que l’infant  està sentat en una cadira, està en una posició correcta, sembla que estigui  dibuixant , escrivent  o pintant damunt d’una taula. Pel que fa al seu equilibri, segons la foto  podem deduir que el nen té un equilibri estàtic adquirit, manté el seu equilibri sense caure, té un bon equilibri, en aquest cas estàtic, dinàmic correcte, ja que pot fer moviments amplis, com per exemple: córrer, pujar i baixar escales, etc. La seva prensió, està més desenvolupada que els infants de les anteriors imatges que hem vist.
Podem definir  la seva lateralitat, és dretà, ja que veiem que agafa el llapis amb la mà dreta. També el seu to muscular, podem dir que té un bon eutonia, ja que és capaç de relaxar els músculs de manera voluntària.
Crec que aquest infant deu tenir entre 5-6 anys.