sábado, 9 de abril de 2011

ACTIVITAT 8: DESENVOLUPAMENT INTEL.LICTUAL.

Estadi sensoriomotor de 0 a 2 anys.

Segons  Piaget, els esquemes son pautes d'acció diferenciables, repetibles i millorables en els quals distingeix dues classes d'esquemes: 
 1. Esquemes d'acció o accions físiques.
 2. Esquemes de representació o accions mental, que són interioritzats.
 •         Així que piaget anomena diferents fites molt importants dins de la intel.ligència sensoriomotor, en els quals poc destacar els que m'ha semblat importants:

I - Anomenar els conceptes assimilació: és a dir que, els objectes de l'exterior s'incorporen a l'estructura mental a través dels sentits i de les accions.
 - i Acomodació és a dir que, l'infant modifica els seus esquemes adequant-los a nous objectes i situacions.
Per a Piaget és important, perquè on ens explica que la acomodació és una conducta més intel.ligència que l'assimilació.

II - El subestadi de 0 a 1 mes.

 Denominat de “exercici dels reflexos”.
En els quals distaquem els seguents "reflexos":
 1. el reflex de succió.
 2. el reflex pupil·lar.
 3. sensacions visuals, acústiques, tàctils i gustatives, sense coordinació intersensorial.

III - El subestadi de 1 a 4 mesos:

Denominat de primeres adaptacions sensoriomotrius i reacció circular primària.
(RCP).
L'infant efectua reaccions circulars, que són accions centrades en el seu propi cos en un intent de reproduir uns efectes que inicialment ha produït per atzar.

IV- El subestadi de 4 a 8 mesos.

Denominat "reacció circular secundària (RCS) i procediments per fer durar els espectacles interessants".
Quan se presenta al recent nascut o al nadó un espectacle interessant sobre el que no actua directament, intenta fer-lo durar mitjançant reaccions circulars amb el ús de les seves habilitats.
També podem dir que, no hi ha conductes intencionals, perquè encara no pot separar mitjans i fins d'una manera manifesta.
 Pot fer alguns tipus d'imitació, sempre que les conductes on accions imitades formin part del seu repertori i siguin visibles per a ell quan les reprodueixi i, no hi ha permanència d'objecte.

V- Subestadi de 8 a 12 mesos:

 Denominat "Coordinació d'esquemes secundaris i aplicació dels mateixos a noves situacions".
Hi ha una gran diferència entre aquest estadi i els anterior, la Coordinació de dos esquemes en una acte únic amb l'ojectiu.
 Hi ha una intencionalitat que pot separar entre diferents esquemes per aconseguir un objectiu.

VI- subestadi de 12 a 18 mesos.

Denominat " reacció circular terciària (RCT) i descobriment de nous mitjans per experimentació activa"
La participió activa de l'infant en el seu desenvolupament cognitiu en el seu coneixement.
l'infant hi participa activament a través de les seves reaccions terciàries, en el medi i, comprovar-ne els resultats.
L'infant descobreix les relacions que hi ha entre els objectes i ell mateix i, també hi ha unes conductes noves amb els quals l'infant mostra aquest major domini de l'espai i de la causalitat: (accions de suport, ús instruments, i tot el que hi ha al seu abast).


VII - Subestadi de 18 a 24 mesos:

Denominat "invenció de nous mitjans per combinació mental" i es caracteritza amb conductes noves de la combinació mental, i la representació.

VIII - Joc simbòlic:

 Apareix el joc del " com si" es substitueix un objecte per un altre que el representa.també apareix la imitació diferida, una imitació que és la representació del model absent.

IX- Accés a la representació:

 La "representació" és un substadi important per l'infant accedeix a l'evocacio d'un objecte, situació, o una cosa que ocupa el seu lloc, i unes immenses possibilitats d'actuar sobre el món.

X- El pas a un nou estadi:

És el substadi final i sisè, que suposa el final de l'evolució de l'ntel.ligència sensoriomotriu i l'inici de l'inte.ligència preoperatòria, es cristal.litzen dues sèries:
 • La invenció-procés dinàmic-significat-significació mateixa.
 • La representació-imatges mentals-significant-símbol.


5 comentarios:

 1. hola mohamed!!!
  he llegit totes les teves fites i vec que has elegit agafar 10 fites dels diferents subestadis, jo en canvi ho he fet diferents. Ja que crec que dins del subestadi 6 que hi ha diferents apartats i que tots dos són importants en el desenvolupament del nen com pot ser: permanència de l'objecte i el joc simbòlic. Per això jo encara que estan tots dos com a un subestadi els he diferenciat en els fites.
  Però aquesta és la meva opinió, si hagués de canviar alguan cosa seria això. Per crec que solament és una visió diferent.

  ResponderEliminar
 2. Hola Mohamed!!
  Me gusta mucho el diseño de las diferentes estructuras que has puesto. Me parece que lo has hecho de una forma muy atractiva para la vista.
  Lo que son las argumentaciones son estructuradas, que me parece perfecto, lo único que yo las he explicado un poco más, y creo que es lo que le faltaría a la tuya, pero por o demás me parece una buena entrada.

  ResponderEliminar
 3. Hola!
  crec que hauries de diferenciar l'estadi de la intel·ligència preoperatòriaamb l'estadi de la intel·ligència sensoriomotriu, ja que sembla que estigui tot dins d'un estadi.
  en quant a les fites m'agrada com ho has explicat.
  en la reformulació sol hauries de canviar lo dels dos estadis.

  ResponderEliminar
 4. Mahameeeed
  Totes les teves fotes estan molt ben resumides i molt entenedores però penso que el millor hagues estat sense subestadis.

  ResponderEliminar
 5. hola mohamed .
  como dice la carlota tendrias que separar los estadios por que no se diferencia.te faltan 2fitesd de la inteligencia preoperatoria.

  ResponderEliminar